Dodawanie drukarki udostępnionej po USB:

  • na komputerze mającym korzystać zdalnie z drukarki zainstaluj ją LOKALNIE (Kreator -> lokalna -> nie wyszukuj PnP). Użyj sterowników odpowiednich do wersji systemu (7 lub XP i 32 lub 64)
  • na tym samym komputerze dodaj nowy port (Lokalny) i nazwij go \server\printer
  • we właściwościach drukarki na komputerze korzystającym z niej zmień port z lokalnego na w/w

server - nazwa komputera udostępniającego drukarkę w sieci

printer - nazwa zasobu pod jaką drukarka została udostępniona